Georgia | Photo: Matthias Ries

Georgia | Photo: Matthias Ries

Patriotic styrofoam coolers; somewhere along the road | Photo Matthias Ries

Patriotic styrofoam coolers; somewhere along the road | Photo Matthias Ries

Indoor Gun Range; Georgia | Photo: Matthias Ries

Indoor Gun Range; Georgia | Photo: Matthias Ries

@